131. Timeless agrarian scene in Anatolia, Turkey - 1998
Previous Home Next